ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາຫວັ່ນຊັບສິນຂຶ້ນກັບການລັດທະບຽນໃນອດຄ່ອງກັບນີ້ລັດຖະບານກາງກົດຫມາແມ່ນມີຂອບເຂດຂອງທີ່ດິນ,ຂອງ,ແຍກ ແລະອື່ນໆນ່ຕັ້ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນແລະນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນເຊັ່ນເຫລົ່ານີ້,ການກໍ່ສ້າງ,ພັກແລະຖານ,ປ່າໄມ້ແລະພືດປູກ,ນະຄອນ,ວິສາຫະກິດແລະຊັບຊ້ອນ. ນີ້ລັດຖະບານກາງກົດໝາກອບດ້ວຍຫົກ ບົດປະກອບຂອງສາມສິບ-ສາມບົດຄວາມ. ບົດທີຫນຶ່ງ(ສິລະປະການ. ໑-໘)ວາງລົງທົ່ວໄປຂໍ້ກໍານ. ບົດທີສອງ(ສິລະປະການ.

໒໗໓ ກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂອງລັດຖະບານກາງໂຄງການພິເສດ(ບການ)ຂອງຄ່ອຍໆພັດທະນາຂອງລະບົບຂອງລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ.

ລັດຖະດຳລັດວ່າດ້

໒໑໙ ກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂອງລະບຽບການກ່ຽວກັບການຮັກສາທົ່ວລັດລົງທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ.

ຄໍາສັ່ງ

໑໔໖ ຂອງລັດຖະບານກາງທະບຽນການບໍລິການກວດສອບແບບຂອງການມີຕົວຕົນຂອງການບັນທຶກຈາກຊທີ່ແທ້ຈິງການລົງທະບຽນນະໂຍບາຍດ້ານສິດທິໃນການເປັນດິນຕອນຂອງທີ່ດິນ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໓໖- ເສດຖະກິດແລະ ກັບບົດຄວາມທີ່ເຈັດແລະແປດຂອງລັດຖະບານກາງກົດໝາຍລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໓໙- ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການບົດຄວາມ ໘,ສິບແປດແລະຊາວເຈັດຂອງລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໖໙- ການແກ້ໄຂແລະ ການລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໒໐- ເສດຖະກິດແລະ ກັບບົດຄວາມທີ່ຊາວສີ່ຂອງລັດຖະບານກາງກົດໝາຍລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໕໓- ນໂດດິນຫັດ,ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາແລະຕ່ຳບາງຽກເຮັດ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໒໑໔- ເອັລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໒໕໑- ເອັລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ. ລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໔໘໖- ເອັລັດຖະບານກາງກົດຫມາ. ໑໒໒- ກ່ຽວກັບລັດທະບຽນຂອງໂຕຊັບສິນແລະທຸລະກໍາ